21.3.2009

Verotili tulee, oletko valmis?

Verotili mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulee arkeemme 1.1.2010. Asiasta on kirjoiteltu puoleen ja toiseen. Niin syvällisiä kuin vähemmän syvällisiä mielipiteitä ja katsontakantoja on asian tiimoilta saatu lukea.

Asia näyttää hyvin erilaiselta riippuen siitä miltä kannalta asiaa katsotaan. Me tilitoimistoissa kauhistelemme 3 kk tai vuoden pidennettyjä jaksoja Se on kuitenkin käytännön kysymys. Sopimusasia asiakkaiden kanssa. Kirjanpitolakihan ei miksikään ole muuttunut, eikä edelleenkään ole sallittua laatia yrityksen kirjanpitoa 3 kuukauden jaksoissa. Tässä kohdin voimme vain toivoa eduskunnan ymmärtävän lain säätämisessä ottaa huomioon alamme toiveen siirtymisen oma-aloitteisuudesta. Nyt ehdotushan siirtäisi pienet yritykset pidempään jaksoon, ellei yritys asiaa vastustaisi.

Verohallinto on puoleltaan perustellut pidennettyä jaksoa hallinnollisen taakan vähentämisellä. Jos asiaa ajatellaan Verohallinnon kannalta näin varmasti onkin. Tutustuessani asiaan olin yllättynyt, suorastaan järkyttynyt siitä määrästä kuukausi-ilmoituksia joita verotusta varten nyt joudutaan verovelvollisilta pyytämään. Sen jälkeen vielä iso osa arviomaan kun ilmoitusta ei ole satu pyynnöstä huolimatta. Ja miten iso osa arvioista sitten korjataan kun arvion jälkeen yritys lähettää ilmoituksen. On kyse todella ison hallinnollisen taakan vähentämisestä jos tämä prosessi käytäisiin läpi vain 4 kertaa vuodessa, kun se nyt tehdään 12 kertaa. Totuus kuitenkin on että suurin osa näistä ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyöneistä yrityksistä on juuri näitä rajat alittavia yrityksiä.

Haluan uskoa, ja uskon ammattikuntamme tietoon, taitoon ja ammattiylpeyteen, kun sanon että pääosin nämä puutteet ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä koskevat yrityksiä, jotka eivät ole ulkoistaneet taloushallintoaan tilitoimiston hoidettavaksi.

Tilitoimistojen työrytmiin tuo 3 kuukauden jakso pääosin sopii huonosti. Siksi meidän on muistettava valvoa Verohallinnon kirjeiden saapumista yrityksiin mikäli eduskunnan lopullinen kanta asian jää samaksi, kuin hallituksen esityksessä. Silloin siirtyminen pidennettyyn ilmoittamisjaksoon määrätään automaattiseksi, ellei yritys vastusta. Suurimmalle osalle asiakkaistamme nykyinen kuukausitilitys on varmasti parempi vaihtoehto kassavirrankin kannalta kuin kolmen kuukauden jakso.

Koska Verotilin nimi on TILI, se on synnyttänyt kirjanpitäjissä huolen miten tilin saldo täsmäytetään kirjanpitoon. Me elämme täsmäytysten maailmassa ja se on arkeamme. Meille itsestään selvää on kirjanpidon tilien täsmäävyys. Mutta Verotiliä emme tulevaisuudessa täsmäytä sen tili – nimestä huolimatta, koska se ei ole mahdollista. Kun kirjanpitoon kuukauden kuluessa ja sen lopuksi on syntynyt verovelkaa arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista, edellisen kuukaudenkin arvonlisäveron ollessa vielä kirjanpidossa velkana, Verotilille ko. verot kirjautuvat velvoitteiksi kuukausittain eräpäivänä. Jolloin kirjanpito ja Verotili eivät kulje käsikkäin näissä saldoissa Siis unohtakaamme tässä kohdin täsmäyttäminen. Voimme toimia kuten tähänkin asti; tileillä kirjanpidossa on kahden kuukauden alv ja yhden kuukauden työnantajasuoritukset. Sitä Verotili ei muuta mihinkään.

Eräpäivät muuttuvat ja virheellisesti ilmoitetut tiedot korjataan jatkossa eri menetelmällä. Paperi-ilmoitukset jäänevät historiaan pääosin ainakin tilitoimistojen lähettäminä ja työmme on oltava entistä tarkempaa, ettei lipsahduksia ilmoitusten jättämisessä synny. Siinä on pääosin Verotilin aiheuttamat muutokset Tiliammattilaisen arkeen.

Seuratkaamme siis mitä eduskunta päättää pidennettyyn tilitys/ilmoittamisjaksoon siirtymisestä ja kohdistakaamme tarmomme työn ohella Verotilin pohtimisen sijaan vaikkapa SEPA -suunnitelmien tekemiseen. Sekä oman tilitoimistomme rutiineihin, että asiakaskonsultoinnin näkökulmasta.