17.4.2015

Palkkahallinto on kunnioitettava uravalinta

Työaikoihin, palkkoihin ja verotukseen liittyvät asiat ovat esillä nyt vaalien ansiosta kovastikin aktiivisesti. Jokaisella on joku mielipide. Valitettavasti suurimmalla äänellä puhuvat ne, joilla ei ole asioista kunnon käsitystä, eikä käytännön kokemusta kenenkään palkkaamisesta tai työllistämisestä.

Istuin PHT lähiopintopäivillä ja luennoitsija Antti Kondelin puhui luentonsa yhteydessä siitä miten raskas järjestelmä on se että jokaisessa työehtosopimuksessa on joka asia sovittu erikseen, ja aina eri tavalla. Antilla on vankka kokemus työsuhteisiin liittyvistä asioista. Häntä kannattaa kuunnella.

Mietin miten oikeassa hän onkaan. Voisiko olla niin että vain sellaiset asiat jotka ehdottomasti ovat erilaisia aloittain, sovittaisiin erikseen. Työaika ja palkka ovat sellaisia, ehkä jotain muuta. Jokainen joka laskee palkkoja tietää miten paljon se helpottaisikaan jokapäiväistä palkkahallinnon työtä. Kuinka paljon paremmin voisimme neuvoa asiakkaita kun ei aina olisi tarve sanoa että pitää tarkistaa mitä teidän alan TES sanoo asiasta, vaan voisi opetella sen yhden sopimuksen ja poikkeuksia lukuun ottamatta tietäisi aina mitä sopimuksessa sanotaan. Miten paljon helpompaa asiaa olisi uusille palkanlaskijoille opettaa!


Palkkahallinto tulee muuttumaan lähivuosina paljon. 
Kansallinen tulorekisteri tulee mullistamaan paitsi palkanlaskennan käytännöt myös tilitoimiston hinnoittelun tälle palvelulle. Pois tulevat jäämään vuosi-ilmoitukset, palkkatodistukset yms. työt. Mutta työ siirtyy ainakin alkuvaiheessa siihen hetkeen kun palkkoja lasketaan. Tietoja tulee antaa järjestelmälle tarkemmin, ehkä jopa päiväkohtaisesti. Myös työntekijöiden tietoja on pidettävä lähes reaaliaikaisesti ajan tasalla, koska tieto menee joka palkanmaksukerralla vuosi-ilmoitustasoisena eteenpäin. Laskutuksen painopisteen siirtyminen kuukausittain tehtävään laskutukseen on jokaisen muistettava. Työn laatu muuttuu, asioiden on oltava kerralla laajemmin tarkasteltunakin juuri niin kuin niiden pitääkin olla. Palkkahallinto muuttuu ja sen mukana on muututtava myös alan ammattilaisten.

Asiantuntijuuden merkitys kasvaa niin talous- kuin palkkahallinnossakin. Kun ajan kanssa rutiinit automatisoituvat ja aikaa jää enemmän, ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uusia asiakkaita täyttämään ainakaan kokonaan sitä aikaa mitä rutiineilta säästyy. On järkevää panostaa yhtä enemmän siihen että asiakas saa tarvitsemaansa ohjausta. Että hän saisi neuvoja kysyessään ja jo ennen kuin osaa edes kysyä (jos kysymys on sellainen että siihen voimme vastata). Palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon kanssa tekemisissä olevat henkilöt joutuvat taloushallinnon asiantuntijoita useammin kuitenkin valitettavasti tilanteeseen jossa oikeaa vastausta ei ole.PHT kurssin lähipäivillä joudumme usein toteamaan tilanteen sellaiseksi, etteivät edes ihmiset, jotka käsittelevät määrättyä asiakokonaisuutta työkseen, pysty kuitenkaan antamaan vastausta siihen mikä on oikein. Monet asioista ovat tulkinnanvaraisia ja oikean vastauksen saa vain jos joku taho on vastaavan tapauksen vienyt ratkaistavaksi. Usein näitä asioita ei kuitenkaan nähdä oikeudessa vaan ne sovitaan keskenään, jolloin ”julkista tietokantaa” oikeista tavoista toimia ei saada. Miten paljon helpottaisikaan jos edes suurin osa asioista olisi sovittu kaikkia koskien samalla tavalla. Siihen emme todennäköisesti koskaan kuitenkaan pääse, koska jokainen haluaa pitää kiinni omista ”saavuttamistaan asioista”

Nyt kun ollaan parhaillaan rakentamassa tulorekisteriä, senkin määrittely olisi paljon helpompaa, kun monet määritykset olisivat yhtenäiset. Nyt on tehty ja tehdään edelleen kova työ siinä kun sekä eri lakien että TES määräysten sanastoja yhtenäistetään. Se työ on työläs ja aikaa vievä, mutta välttämätön. Vain yhtenäisellä sanastolla voidaan tulorekisteri toteuttaa. Kiitos niille kaikille jotka ovat mukana sanastotyössä, sanastojen yhtenäistämiseksi.

Itse en koe itseäni palkkahallinnon asiantuntijaksi, osaan kyllä laskea palkkoja, mutta jos menemme vähän normaalista poikkeaviin asioihin, joudun kääntymään joko Googleen tai asioita paremmin osaavan henkilön puoleen :) Olenkin aina sanonut olevani ehkä palkanlaskija, mutta tiedän rajani ja osaan kääntyä ammattilaisten puoleen aina tarvittaessa. 

Kunnioitan suuresti niitä ihmisiä jotka laskevat palkkoja päätyökseen ja osaavat neuvoa asiakasta vaikeissakin tilanteissa. Henkilöitä jotka heti kun kuulevat mikä on jokin tilanne, osaavat sanoa miten siinä pitää menetellä tai mitkä kaikki asiat on siinä tilanteessa otettava huomioon. He ovat aivan mahtavia ihmisiä! Toivon että kun tulorekisteri tulee käyttöön ja palkkahallinnon työ nousee ehkä vähän enemmän julkisuuteen, jokainen ymmärtäisi miten tärkeää, vaikeaakin työtä he tekevät. Työtä joka välillä todella stressaa, mutta he silti jaksavat ja tykkäävät työstään!


Palkkahallinnon ammattilaiset ihan pienissäkin yrityksissä tai tilitoimistoissa joissa on vain pieniä asiakkaita, ovat sen tilanteen edessä että pitäisi osata ainakin pääpiirteittäin: 
työaikalaki, vuosilomalaki, työsopimuslaki, ennakkoperintälaki, sairasvakuutuslaki, henkilötietolaki, yhdenvertaisuuslaki, eläkevakuutusasiat sekä muut henkilövakuutukset, työttömyysvakuutuslaki, tilaajavastuulaki, monet eri työehtosopimukset (tilitoimistoissa), yt-laki (vähänkin isommissa yrityksissä), mahdolliset kansainväliset tilanteet ja varmasti jotain muutakin jota nyt en muistanut…

Sen lisäksi pitää seurata monenlaisia asioita jotta voi neuvoa asiakasta.


Voimmeko siis muuta kuin kunnioittaa palkkahallinnon ammattilaisia? 
He ovat sen arvoisia :)


Kurssiterveisin

Riikka


ps. seuraava PHT -kurssi alkaa 3.9.2015
      haku päättyy 14.8.2015